การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ประชุมครสัญจร) ปีงบประมาณ 2562

p

batch 60549845_2350875168524658_9141348598271705088_o

batch 60801269_2350875588524616_8742648523645779968_o

batch 60693016_2350875661857942_1795653018171998208_o