พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเดิน ปั่น ปลุก เฉลิมพระเกียรติ ฯ

p

batch 67710991_2410102259268615_8620699472806019072_o

batch 67818496_2410107122601462_8269011414417408000_o

batch 67965311_2410114125934095_5519478874569703424_o

batch 67726882_2410111595934348_7019437043818168320_o