พิธีเปิดการฝึก ณ กลุ่มฝึกย่อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประจำปี 2562

p

batch 67627835_2726056887406798_1314271507383320576_n

batch 67635287_2726057667406720_2506615992814141440_n

batch 67665208_2726057544073399_9063747172117250048_n

batch 67586644_2726057717406715_9189596426923933696_n