กิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 8

p

batch 64245275_2367495586862616_5333836888954372096_o

batch 64320288_2367495600195948_7472599004564422656_o

batch 64348853_2367496356862539_603619587157655552_o