โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ทำพิธีเปิดถนนปรับปรุงใหม่ โดยงบสมาคมศิษย์เก่า

25580508Apic

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 14:08 น.)