ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ผู้ประพันธ์ : ครูณัฐณิชาช์ แสงโห้

:: ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ::      :: Click to Web Site ::